St. Michalkiewicz – czy będziemy chodzili do meczetów za 25 lat?

Film: 

- Specjalnie dla TVP Wieliczka Stanisław Michalkiewicz wypowiedział się na temat nasilającego się exodusu hord muzułmańskich w Europie – zapraszamy do obejrzenia i posłuchania.
Refleksja z naszej strony:
...Ponieważ Europa nie chce przyjąć Jezusa – będzie zmuszona przyjąć Mahometa. Islamizacja Europy jest tylko kwestią czasu i to nie tylko na skutek trwającego najazdu muzułmanów, ale też z powodu postępujących zmian demograficznych. Polacy wolą mieć 1 dziecko i 4 samochody niż czwórkę dzieci i 1 samochód. Muzułmanie odwrotnie – dzietność wynosi od 5 do 8 dzieci na rodzinę. Liczby są nieubłagane – islamizacja Europy jest nieuchronna.
W czasach antycznych Lud Boży za lekceważenie Boga zesłany został w niewolę do Babilonu. Teraz Babilon przyjdzie do ludu Bożego sam, nie trzeba będzie nikogo zsyłać.
Kontynent, który podbijał i kolonizował - teraz sam będzie podbity. Bez czołgów i samolotów.
Psalm 67:5 mówi: „...Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.”