St. Michalkiewicz - Konferencja w Wieliczce: czego potrzebuje Polska?

Film: 

St. Michalkiewicz przedstawiający się jako „znany liberał” na konferencji w Wieliczce poświęconej reformom jakich potrzebuje Polska poruszył wiele problemów: do czego potrzebna nam konstytucja, systemy wyborcze, JOW-y, a nawet jak można było dokonać dekomunizacji bez użycia tego słowa. Wiele z jego opinii można uznać jako demaskatorskie...
Prelekcja trwająca 2 godziny zakończyła się przestrzenią na pytania i dyskusję z uczestnikami, którzy wypełnili salę konferencyjną w Centrum Edukacyjno-Sportowym SOLNE MIASTO.
Czy państwu wolno wszystko - co stanowi o istocie faszyzmu, i czy jest on (faszyzm) obecny w Polsce w postaci wszechwładzy organów państwowych – o tym w kolejnych odcinkach relacjonujących prelekcję. - Zapraszamy już wkrótce, zaglądajcie na kanał :)